เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

hnam2016

Travel License : 11/08461

หน้าแรก

/

ทัวร์สหรัฐอาหรับฯ

/

ทัวร์ดูไบ SUPER PROMO DUBAI 5วัน 2คืน (EK)

ทัวร์ดูไบ SUPER PROMO DUBAI 5วัน 2คืน (EK)

ทัวร์ดูไบ SUPER PROMO DUBAI 5วัน 2คืน (EK)

เที่ยวดูไบ SUPER PROMO DUBAI 5วัน 2คืน ขึ้นตึกเบิร์จคาลิฟา ตึกที่สูงที่สุดในโลก ดูไบ ชาร์จาห์ ท้วร์ทะเลทราย

รหัสทัวร์

AE_EK00010

ประเทศ

สหรัฐอาหรับฯ

กำหนดการเดินทาง

20 มิ.ย. 67 - 16 ต.ค. 67

จำนวนวัน

5วัน 2คืน

ราคาเริ่มต้น

38,988บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Emirates

ก.ย. 67

38,988฿

06-10

38,988฿

13-17

ต.ค. 67

42,988฿

11-15

42,988฿

16-20

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

06 ก.ย. 67 - 10 ก.ย. 67

38,988

38,988

37,988

5,000

-

-

20

13 ก.ย. 67 - 17 ก.ย. 67

38,988

38,988

37,988

5,000

-

-

20

11 ต.ค. 67 - 15 ต.ค. 67

42,988

42,988

41,988

6,000

-

-

20

16 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67

42,988

42,988

41,988

6,000

-

-

20

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

กรุงเทพฯ

Day : 2

ดูไบ - เมืองชาร์จาห์ -มัสยิดกษัตริย์ไฟซาล KING FIZAL MOSQUE

Day : 3

ดูไบ – MUSEUM OF THE FUTURE - DUBAI FRAME – GOLD SOUK AND SPICY SOUK - ทัวร์ทะเลทราย DUNE SAFARI

Day : 4

ตึกบุรจญ์อัลอาหรับ BURJ AL ARAB - MADINAT JUMEIRAH SOUK - BURJ KALIFA – DUBAI MALL

Day : 5

ดูไบ (DXB) - สนามบินสุวรรณภูมิ (BKK)

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxx-x-xxxx-xx

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 7 ครั้ง