เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

hnam2016

Travel License : 11/08461

หน้าแรก

/

ทัวร์เกาหลี

/

ทัวร์เกาหลี KOREA ซุปตาร์ โคเรีย ออต๊อกเค 5วัน 3คืน (YP)

ทัวร์เกาหลี KOREA ซุปตาร์ โคเรีย ออต๊อกเค 5วัน 3คืน (YP)

ทัวร์เกาหลี KOREA ซุปตาร์ โคเรีย ออต๊อกเค 5วัน 3คืน (YP)

เที่ยวเกาหลี KOREA ซุปตาร์ โคเรีย ออต๊อกเค 5วัน 3คืน เที่ยวหมู่บ้านโบราณบุกชนฮันอก และ หมู่บ้านโบราณอึนพยอง ถ่ายรูปกับจุดเช็คอินใหม่ที่ STARFIELD COEX MALL สนุกเต็มพิกัด กับ สวนสนุก WOLMI THEME PARK พร้อมเครื่องเล่นมากมาย ช็อปปิ้งสองย่านดังเกาหลี ตลาดเมียงดง และถนนคนเดินฮงแด

รหัสทัวร์

KR_YP00008

ประเทศ

เกาหลี

กำหนดการเดินทาง

26 มิ.ย. 67 - 23 ต.ค. 67

จำนวนวัน

5วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

19,888บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Air Premia

มิ.ย. 67

19,888฿

26-30

ก.ค. 67

21,888฿

03-07

21,888฿

06-10

21,888฿

10-14

21,888฿

13-17

ส.ค. 67

21,888฿

14-18

21,888฿

17-21

21,888฿

21-25

21,888฿

24-28

21,888฿

28-01ก.ย.

ก.ย. 67

20,888฿

04-08

20,888฿

07-11

20,888฿

14-18

20,888฿

18-22

20,888฿

21-25

20,888฿

25-29

20,888฿

28-02ต.ค.

ต.ค. 67

22,888฿

05-09

22,888฿

09-13

23,888฿

12-16

22,888฿

16-20

23,888฿

19-23

23,888฿

23-27

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

26 มิ.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67

19,888

19,888

19,888

6,000

-

-

20

03 ก.ค. 67 - 07 ก.ค. 67

21,888

21,888

21,888

6,000

-

-

20

06 ก.ค. 67 - 10 ก.ค. 67

21,888

21,888

21,888

6,000

-

-

20

10 ก.ค. 67 - 14 ก.ค. 67

21,888

21,888

21,888

6,000

-

-

20

13 ก.ค. 67 - 17 ก.ค. 67

21,888

21,888

21,888

6,000

-

-

20

14 ส.ค. 67 - 18 ส.ค. 67

21,888

21,888

21,888

6,000

-

-

20

17 ส.ค. 67 - 21 ส.ค. 67

21,888

21,888

21,888

6,000

-

-

20

21 ส.ค. 67 - 25 ส.ค. 67

21,888

21,888

21,888

6,000

-

-

20

24 ส.ค. 67 - 28 ส.ค. 67

21,888

21,888

21,888

6,000

-

-

20

28 ส.ค. 67 - 01 ก.ย. 67

21,888

21,888

21,888

6,000

-

-

20

04 ก.ย. 67 - 08 ก.ย. 67

20,888

20,888

20,888

6,000

-

-

20

07 ก.ย. 67 - 11 ก.ย. 67

20,888

20,888

20,888

6,000

-

-

20

14 ก.ย. 67 - 18 ก.ย. 67

20,888

20,888

20,888

6,000

-

-

20

18 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67

20,888

20,888

20,888

6,000

-

-

20

21 ก.ย. 67 - 25 ก.ย. 67

20,888

20,888

20,888

6,000

-

-

20

25 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67

20,888

20,888

20,888

6,000

-

-

20

28 ก.ย. 67 - 02 ต.ค. 67

20,888

20,888

20,888

6,000

-

-

20

05 ต.ค. 67 - 09 ต.ค. 67

22,888

22,888

22,888

6,000

-

-

20

09 ต.ค. 67 - 13 ต.ค. 67

22,888

22,888

22,888

6,000

-

-

20

12 ต.ค. 67 - 16 ต.ค. 67

23,888

23,888

23,888

6,000

-

-

20

16 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67

22,888

22,888

22,888

6,000

-

-

20

19 ต.ค. 67 - 23 ต.ค. 67

23,888

23,888

23,888

6,000

-

-

20

23 ต.ค. 67 - 27 ต.ค. 67

23,888

23,888

23,888

6,000

-

-

20

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

Day : 2

ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน – SONGDO CENTRAL PARK – วัดฮึงยุนซา – CHINA TOWN – พิพิธภัณท์จาจังเมียน – WOLMIDO THEME PARK

Day : 3

STARFIELD COEX MALL – LOTTE TOWER – วัดบงอึนซา - ช้อปปิ้งย่านกังนัม - ศูนย์เครื่องสำอาง - ช้อปปิ้งฮงแด

Day : 4

ศูนย์โสม - ฮอกเกนามู - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย - พระราชถ็อกซูกุง - หมู่บ้านโบราณบุกชนฮันอก - ดิวตี้ฟรี - ตลาดเมียงดง

Day : 5

หมู่บ้านโบราณอึนพยอง – ซุปเปอร์มาร์เก็ต - ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxx-x-xxxx-xx

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 15 ครั้ง