เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

hnam2016

Travel License : 11/08461

หน้าแรก

/

ทัวร์จีน

/

ทัวร์จีน มหัศจรรย์ จางเจียเจี้ย 2 เมืองโบราณ 5วัน 4คืน (VZ)

ทัวร์จีน มหัศจรรย์ จางเจียเจี้ย 2 เมืองโบราณ 5วัน 4คืน (VZ)

ทัวร์จีน มหัศจรรย์ จางเจียเจี้ย 2 เมืองโบราณ 5วัน 4คืน (VZ)

เที่ยวจีน มหัศจรรย์ จางเจียเจี้ย 2 เมืองโบราณ 5วัน 4คืน สัมผัสเสน่ห์ 2 เมืองโบราณ ชม 2 อุทยาน นั่งกระเช้ายาวที่สุดในโลก ชมประตูสวรรค์ เที่ยวหุบเขาอวตาร ภูเขาฮัลเล่ห์ลูย่า

รหัสทัวร์

CN_VZ00136

ประเทศ

จีน

กำหนดการเดินทาง

23 มิ.ย. 67 - 25 ก.ย. 67

จำนวนวัน

5วัน 4คืน

ราคาเริ่มต้น

24,999บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Vietjet Air

มิ.ย. 67

24,999฿

23-27

24,999฿

28-02ก.ค.

24,999฿

30-04ก.ค.

ก.ค. 67

24,999฿

03-07

24,999฿

05-09

24,999฿

07-11

24,999฿

10-14

24,999฿

12-16

24,999฿

14-18

26,999฿

17-21

26,999฿

19-23

26,999฿

21-25

26,999฿

24-28

26,999฿

26-30

26,999฿

28-01ส.ค.

24,999฿

31-04ส.ค.

ส.ค. 67

24,999฿

02-06

24,999฿

04-08

24,999฿

07-11

25,999฿

09-13

25,999฿

11-15

24,999฿

14-18

24,999฿

16-20

24,999฿

18-22

24,999฿

21-25

24,999฿

23-27

24,999฿

25-29

24,999฿

28-01ก.ย.

24,999฿

30-03ก.ย.

ก.ย. 67

25,999฿

01-05

25,999฿

04-08

25,999฿

06-10

25,999฿

08-12

25,999฿

11-15

25,999฿

13-17

25,999฿

15-19

25,999฿

18-22

25,999฿

20-24

25,999฿

22-26

25,999฿

25-29

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

23 มิ.ย. 67 - 27 มิ.ย. 67

24,999

24,999

24,999

5,000

10,000

19,999

25

28 มิ.ย. 67 - 02 ก.ค. 67

24,999

24,999

24,999

5,000

10,000

19,999

25

30 มิ.ย. 67 - 04 ก.ค. 67

24,999

24,999

24,999

5,000

10,000

19,999

25

03 ก.ค. 67 - 07 ก.ค. 67

24,999

24,999

24,999

5,000

10,000

19,999

25

05 ก.ค. 67 - 09 ก.ค. 67

24,999

24,999

24,999

5,000

10,000

19,999

25

07 ก.ค. 67 - 11 ก.ค. 67

24,999

24,999

24,999

5,000

10,000

19,999

25

10 ก.ค. 67 - 14 ก.ค. 67

24,999

24,999

24,999

5,000

10,000

19,999

25

12 ก.ค. 67 - 16 ก.ค. 67

24,999

24,999

24,999

5,000

10,000

19,999

25

14 ก.ค. 67 - 18 ก.ค. 67

24,999

24,999

24,999

5,000

10,000

19,999

25

17 ก.ค. 67 - 21 ก.ค. 67

26,999

26,999

26,999

5,000

10,000

21,999

25

19 ก.ค. 67 - 23 ก.ค. 67

26,999

26,999

26,999

5,000

10,000

21,999

25

21 ก.ค. 67 - 25 ก.ค. 67

26,999

26,999

26,999

5,000

10,000

21,999

25

24 ก.ค. 67 - 28 ก.ค. 67

26,999

26,999

26,999

5,000

10,000

21,999

25

26 ก.ค. 67 - 30 ก.ค. 67

26,999

26,999

26,999

5,000

10,000

21,999

25

28 ก.ค. 67 - 01 ส.ค. 67

26,999

26,999

26,999

5,000

10,000

21,999

25

31 ก.ค. 67 - 04 ส.ค. 67

24,999

24,999

24,999

5,000

10,000

19,999

25

02 ส.ค. 67 - 06 ส.ค. 67

24,999

24,999

24,999

5,000

10,000

19,999

25

04 ส.ค. 67 - 08 ส.ค. 67

24,999

24,999

24,999

5,000

10,000

19,999

25

07 ส.ค. 67 - 11 ส.ค. 67

24,999

24,999

24,999

5,000

10,000

19,999

25

09 ส.ค. 67 - 13 ส.ค. 67

25,999

25,999

25,999

5,000

10,000

20,999

25

11 ส.ค. 67 - 15 ส.ค. 67

25,999

25,999

25,999

5,000

10,000

20,999

25

14 ส.ค. 67 - 18 ส.ค. 67

24,999

24,999

24,999

5,000

10,000

19,999

25

16 ส.ค. 67 - 20 ส.ค. 67

24,999

24,999

24,999

5,000

10,000

19,999

25

18 ส.ค. 67 - 22 ส.ค. 67

24,999

24,999

24,999

5,000

10,000

19,999

25

21 ส.ค. 67 - 25 ส.ค. 67

24,999

24,999

24,999

5,000

10,000

19,999

25

23 ส.ค. 67 - 27 ส.ค. 67

24,999

24,999

24,999

5,000

10,000

19,999

25

25 ส.ค. 67 - 29 ส.ค. 67

24,999

24,999

24,999

5,000

10,000

19,999

25

28 ส.ค. 67 - 01 ก.ย. 67

24,999

24,999

24,999

5,000

10,000

19,999

25

30 ส.ค. 67 - 03 ก.ย. 67

24,999

24,999

24,999

5,000

10,000

19,999

25

01 ก.ย. 67 - 05 ก.ย. 67

25,999

25,999

25,999

5,000

10,000

20,999

25

04 ก.ย. 67 - 08 ก.ย. 67

25,999

25,999

25,999

5,000

10,000

20,999

25

06 ก.ย. 67 - 10 ก.ย. 67

25,999

25,999

25,999

5,000

10,000

20,999

25

08 ก.ย. 67 - 12 ก.ย. 67

25,999

25,999

25,999

5,000

10,000

20,999

25

11 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 67

25,999

25,999

25,999

5,000

10,000

20,999

25

13 ก.ย. 67 - 17 ก.ย. 67

25,999

25,999

25,999

5,000

10,000

20,999

25

15 ก.ย. 67 - 19 ก.ย. 67

25,999

25,999

25,999

5,000

10,000

20,999

25

18 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67

25,999

25,999

25,999

5,000

10,000

20,999

25

20 ก.ย. 67 - 24 ก.ย. 67

25,999

25,999

25,999

5,000

10,000

20,999

25

22 ก.ย. 67 - 26 ก.ย. 67

25,999

25,999

25,999

5,000

10,000

20,999

25

25 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67

25,999

25,999

25,999

5,000

10,000

20,999

25

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบินฉางซาหวงฮวา • เมืองฉางซา

Day : 2

เมืองฉางซา • นั่งรถไฟความเร็วสูง • เมืองเฟิ่งหวง • เมืองโบราณเฟิ่งหวง • ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง

Day : 3

เมืองโบราณเฟิ่งหวง • เมืองฟูหรงเจิ้น • เมืองโบราณฟูหรงเจิ้น • ภูเขาเทียนเหมินซาน • ทางเดินกระจกริมผา • ถ้ำประตูสวรรค์

Day : 4

เมืองจางเจียเจี้ย • อุทยานจางเจียเจี้ย • เขตอนุรักษ์ธรรมชาติเทียนจื่อซาน • ภูเขาฮัลเลลูย่าห์ • สะพานอันดับหนึ่งใต้ฟ้า

Day : 5

เมืองจางเจียเจี้ย • พิพิธภัณฑ์ภาพวาดหินทราย • ฉางซา • ร้านขนม BUSY FOR YOU • ถนนคนเดินหวงชิงลู่ • สนามบินฉางซาหวงฮวา • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxx-x-xxxx-xx

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 11 ครั้ง