เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

hnam2016

Travel License : 11/08461

หน้าแรก

/

ทัวร์จีน

/

ทัวร์จีน กุ๊ยหลิน หยางซั่ว ฟูหรงเจิ้น 6วัน 5คืน (VZ)

ทัวร์จีน กุ๊ยหลิน หยางซั่ว ฟูหรงเจิ้น 6วัน 5คืน (VZ)

ทัวร์จีน กุ๊ยหลิน หยางซั่ว ฟูหรงเจิ้น 6วัน 5คืน (VZ)

เที่ยวจีน กุ๊ยหลิน หยางซั่ว ฟูหรงเจิ้น 6วัน 5คืน เจดีย์เงิน เจดีย์ทอง ถ้ำขลุ่ยอ้อ เมืองโบราณฟังหวง ล่องเรือแม่น้ำถ้วเจียง เมืองโบราณฟูหรงเจิ้น เขางวงช้าง

รหัสทัวร์

CN_VZ00106

ประเทศ

จีน

กำหนดการเดินทาง

29 มิ.ย. 67 - 04 ก.ค. 67

จำนวนวัน

6วัน 5คืน

ราคาเริ่มต้น

21,999บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Vietjet Air

มิ.ย. 67

21,999฿

29-04ก.ค.

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

29 มิ.ย. 67 - 04 ก.ค. 67

21,999

-

-

5,000

-

-

20

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – เมืองกุ้ยหลิน – เจดีย์เงิน เจดีย์ทอง

Day : 2

เมืองกุ้ยหลิน – ถ้ำขลุ่ยอ้อ – ร้านผ้าไหม – เมืองโบราณฟ่งหวง

Day : 3

เมืองโบราณฟ่งหวง – ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง – เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น – เมืองจี๋โช่ว JISHOU

Day : 4

เมืองจี๋โช่ว JISHOU – อุทยานแห่งชาติไอ่จ้าย (Aizhai Wonders) – แท่นหิน เวิ่นเทียนไถ – สะพานแขวน ไอ่จ้ายต้าเฉียว – เมืองกุ้ยหลิน – หอกลองชนเผ่าต้ง – ตึกเซียวเหยา (Xiaoyaolou Tower) - ถนนคนเดินตงซีเซี่ยง

Day : 5

กุ้ยหลิน – เขางวงช้าง – ร้านยาจีน – หยางซั่ว – ลองเรือแม่น้ำลี่เจียงช่วงสั้น – ถนนคนเดินตงซีเซี่ยง เลือก Option โชว์หลิวซานเจี่ย

Day : 6

หยางซั่ว – กุ้ยหลิน – ร้านหยก – สวนหลิวซานเจีย – การแสดง ชุด Dream Like Lijiang – กรุงเทพฯ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxx-x-xxxx-xx

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 27 ครั้ง