เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

hnam2016

Travel License : 11/08461

หน้าแรก

/

ทัวร์เวียดนาม

/

ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน เที่ยวบาน่าฮิลล์เต็มวัน 3วัน 2คืน (VZ)

ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน เที่ยวบาน่าฮิลล์เต็มวัน 3วัน 2คืน (VZ)

ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน เที่ยวบาน่าฮิลล์เต็มวัน 3วัน 2คืน (VZ)

สัมผัสความงามหมู่บ้านฝรั่งเศสที่บานาฮิลล์ เยือนเมืองโบราณฮอยอัน ล่องเรือกระด้ง

รหัสทัวร์

VN_VZ00225

ประเทศ

เวียดนาม

กำหนดการเดินทาง

05 ก.พ. 67 - 18 ต.ค. 67

จำนวนวัน

3วัน 2คืน

ราคาเริ่มต้น

10,900บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Vietjet Air

ก.ค. 67

13,900฿

19-21

13,900฿

26-28

13,900฿

27-29

ส.ค. 67

13,900฿

23-25

12,900฿

30-01ก.ย.

ก.ย. 67

12,900฿

06-08

12,900฿

20-22

12,900฿

27-29

ต.ค. 67

12,900฿

04-06

14,900฿

12-14

12,900฿

18-20

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

19 ก.ค. 67 - 21 ก.ค. 67

13,900

13,900

13,900

4,000

4,900

-

25

26 ก.ค. 67 - 28 ก.ค. 67

13,900

13,900

13,900

4,000

4,900

-

25

27 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67

13,900

13,900

13,900

4,000

4,900

-

25

23 ส.ค. 67 - 25 ส.ค. 67

13,900

13,900

13,900

4,000

4,900

-

25

30 ส.ค. 67 - 01 ก.ย. 67

12,900

12,900

12,900

4,000

4,900

-

25

06 ก.ย. 67 - 08 ก.ย. 67

12,900

12,900

12,900

4,000

4,900

-

25

20 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67

12,900

12,900

12,900

4,000

4,900

-

25

27 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67

12,900

12,900

12,900

4,000

4,900

-

25

04 ต.ค. 67 - 06 ต.ค. 67

12,900

12,900

12,900

4,000

4,900

-

25

12 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67

14,900

14,900

14,900

4,000

4,900

-

25

18 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67

12,900

12,900

12,900

4,000

4,900

-

25

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินดานัง - วัดหลินอึ๋ง - SON TRA MARINA CAFE – ร้านของฝากจากเยื่อไผ่ – หมู่บ้านกั๊มทาน – ร้านแกะสลักหินอ่อน - เมืองโบราณฮอยอัน

Day : 2

บานาฮิลล์ (เต็มวัน) - หมู่บ้านฝรั่งเศส - สะพานมือทอง - สวนดอกไม้ – โรงบ่มไวน์ – สวนสนุกแฟนตาซีปาร์ค - ร้านหยก - สะพานมังกร

Day : 3

ตลาดฮาน - สนามบินดานัง - สนามบินสุวรรณภูมิ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxx-x-xxxx-xx

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 38 ครั้ง