เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

hnam2016

Travel License : 11/08461

หน้าแรก

/

บัตรเข้าชมสถานที่

/

บัตรสำรวจอุทยานแห่งชาติบลูเมาท์เทนส์ (Blue Mountains) แบบไม่จำกัด

บัตรสำรวจอุทยานแห่งชาติบลูเมาท์เทนส์ (Blue Mountains) แบบไม่จำกัด

บัตรสำรวจอุทยานแห่งชาติบลูเมาท์เทนส์ (Blue Mountains) แบบไม่จำกัด

รหัสทัวร์

TKA19098

ประเทศ

ออสเตรเลีย

ราคาเริ่มต้น

1,410บาท/ท่าน

อัตราค่าบริการ

ประเภทบัตร

ราคา/บาท

สถานะ

บัตรบลูเมาท์เทนส์อันลิมิเต็ดดิสคัฟเวอร์รี่ ผู้ใหญ่

ราคา/บาท

1,410

บัตรบลูเมาท์เทนส์อันลิมิเต็ดดิสคัฟเวอร์รี่ เด็กอายุ 4-13ปี

ราคา/บาท

1,195

* กรุณาทำการเช็คราคากับเราอีกครั้งก่อนทำการจอง ขอบคุณค่ะ *

ไฮไลท์

สำรวจอุทยานแห่งชาติบลูเมาท์เทนส์ (Blue Mountains National Park) ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก

เพลิดเพลินไปกิจกรรมมากมายภายในอุทยานด้วยบัตรนี้ ไม่ว่าจะเป็นเข้าชมอุทยาน, ใช้ทางเดินรอบป่า, รถไฟ และขึ้นกระเช้าสกายเวย์ได้ไม่จำกัดครั้ง

สำรวจวิวอันน่าตื่นตาตื่นใจของป่าฝนเขียวชอุ่ม, หุบเขาลึก และหุบเขาเจมิสัน (Jamison Valley) อันน่าตื่นตาตื่นใจ

เดินเล่นบนทางเดินกระจกท่ามกลางวิวสวย ๆ ที่รอให้คุณได้เก็บภาพความประทับใจกลับไป

นั่งกระเช้าเคเบิ้ลเวย์บนเส้นทางที่ยาวที่สุดในซีกโลกใต้!

ข้อตกลงและเงื่อนไข

อัตรานี้รวม

- ค่าเข้าอุทยาน (รวมทางเดินสำรวจป่า)

- ใช้บริการเส้นทางเดินป่า, รถไฟ และกระเช้าเคเบิ้ลเวย์ได้ไม่จำกัดเที่ยว (ในวันที่คุณเลือกเท่านั้น)

- รถไฟเพดานกระจก

- ทางเดินพื้นกระจก

- กระเช้าเคเบิ้ลเวย์

อัตรานี้ไม่รวม

- อาหารและเครื่องดื่ม

- การเดินทางไปกลับ หรือ ค่าจอดรถ

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxx-x-xxxx-xx

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 145 ครั้ง